Facebook Pixel

Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Zużyty sprzęt elektroniczny musi być prawidłowo recyklingowany, dlatego też uważnie zapoznaj się z zasadami postępowania w takiej sytuacji.

 1. Nie należy umieszczać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dalej: zużytego sprzętu) łącznie z innymi odpadami.
 2. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.
 3. Oddawany sprzęt elektroniczny musi być kompletny. Zanieczyszczony sprzęt w sposób, który może zagrażać życiu lub zdrowiu nie może być przyjęty.
 4. Sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany – zużyty sprzęt Sprzedawca przyjmuje pod adresem:
  Spinel Trade sp. z o. o.
  Gromadzka 46
  30-719 Kraków
 5. Sprzedawca, dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Chęć przekazania Sprzedawcy zużytego sprzętu w w/w przypadku proszę zgłaszać na przykład w następujący sposób: mailowo na adres kontakt@esiteo.pl lub telefonicznie pod numerem 12 312 53 98.
 6. Nieduży zużyty sprzęt można oddać bez dodatkowych opłat w dowolnym wielkopowierzchniowym sklepie powyżej 400 m² z urządzeniami dla gospodarstw domowych. Zasada ta dotyczy takiego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, którego żaden z wymiarów nie przekracza 25 cm. Nieduży zużyty sprzęt możesz oddać nawet wtedy, gdy nie kupujesz nowego sprzętu tego samego rodzaju.
  Punkty zbierania zużytego sprzętu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:

  http://www.rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php?nazwa_podmiotu=&state_id%5B%5D=0&nr_rej=&nr_nip=&literal_id%5B%5D=Z&szukaj=Wyszukaj
  lub w formie załącznika.

Podstawa prawna

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.